Penghargaan

“Saya Muhammad Khalid Mohd Jali selaku Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia mewakili Pmiutm Skudai seluruhnya mengucapkan setinggi-tinggi TAHNIAH kepada Prof. Ir. Dr. Zaini Ujang, UTM Vice-Chancellor atas anugerah yang diberikan. Semoga Universiti Teknologi Malaysia (UTM) terus maju dalam mengungguli bidang teknologi dan kejuruteraan tanpa mengenepikan pembinaan dalam diri setiap mahasiswa UTM sebagai modal insan yang berilmu dan beriman…”

Ucapan Prof. Ir. Dr. Zaini Ujang, UTM Vice-Chancellor

“Saya menjunjung kasih atas perkenan DYMM Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhriz atas anugerah Darjah Seri Setia Tuanku Muhriz Yang Amat (SSTM) membawa gelaran Dato’ Seri. Saya dengan rendah hati mendedikasi anugerah tersebut kepada seluruh warga UTM yang telah sama-sama bertungkus-lumus membangunkan institusi ilmu ini menjadi lambang kecemerlangan akademia tempatan dalam bidang teknologi dan kejuruteraan.”

Tahniah buat Vice-Chancellor UTM
%d bloggers like this: