Telah disampaikan pada 09 Zulhijjah di Lembah Uranuh, Arafah..


Wahai manusia….

Dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengatahui apakah aku akan dapat bertemu lagi dengan kamu semua lepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan telilti kata-kataku ini dan sampaikan dan sampaikan pad

a orang-orang yang tidak dapat hadir pada hari ini.


Wahai manusia…

seperti mana kamu menganggap bulan ini, dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan setiap harta orang muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun jua agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Ingatlah bahawa sesunguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu, dan Dia pasti akan menbuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang.

Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. syaitan telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar, maka berja-jagalah supaya kamu tidak mengikutnya dalam perkara-perkara yang kecil.

Wahai manusia…

Sebagaimana kamu mempunyai hak atas para isterimu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka keatas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembut terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia.Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina.

Wahai manusia…

Dengarlah bersungguh-sungguh kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang lima waktu sehari, berpuasalah di bulan ramadhan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu.Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu manpu. Ketahuilah bahawa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak seorangpun yang lebih mulia dari yang lain kecuali dalam taqwa dan beramal soleh.

Ingatlah, bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggunjawabkan di atas segala apa yang kamu kerjakan. Oleh itu awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku.

Wahai manusia…

Tidak ada Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah kusampaikan kepada kamu. Sesunguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Qur’an dan Sunnahku.

Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku, menyampaikanya pula kepada orang lain, dan hendaklah orang lain itu menyampaikan pula pada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang mendengar terus dariku. Saksikanlah ya Allah, bahawasanya telah aku sampaikan risalah-Mu kepada hamba-hamba-Mu

~ RASULULLAH S.A.W.~


Disediakan oleh,
Maznah binti Osman
Naib Presiden II/ Pengerusi HEWI 2012/2013
Persatuan Mahasiswa Islam
Universiti Teknologi Malaysia
Skudai, Johor


.::PMI BERSAMAMU::.


KHUTBAH TERAKHIR DARI INSAN YANG PALING SAYANG PADA KITA
%d bloggers like this: