Johor Bharu, 20 Dis 2009 : Peranan gerakan mahasiswa sebagai pelopor dan penggerak dalam membela rakyat dari pelbagai bentuk ketempangan sudah menjadi adat dalam perjuangan yang tidak dapat dipisahkan. Mahasiswa sentiasa menjadi urat nadi kepada kesengsaraan rakyat yang ditindas dan dizalimi. Justeru, Suara Mahasiswa dalam mengutarakan pandangan seharusnya tidak dipandang remeh oleh semua pihak khususnya pemerintah mahupun pentadbiran universiti.

Saudara Mohd Amin Mohd Hamami selaku Pengerusi penaja Bengkel Pemerkasaan gerakan Mahasiswa IPT Negeri Johor memperingatkan kepada semua “front liner” di peringkat IPT agar mempersiapkan diri untuk segera membebaskan gerakan mahasiswa Johor dari zon “iglu”, sejuk dan lesu berbanding gerakan mahasiswa di lembah klang yang dilihat lebih proaktif.

Beliau yang juga mantan Presiden PMIUTM 08/09 berkata, “Halatuju gerakan mahasiswa Johor perlu diperkemaskan dan direncanakan dengan baik kerana kita sudah kesuntukan masa. Rakyat hari ini memerlukan solusi yang konkrit daripada mahasiswa terhadap pelbagai persoalan dan masalah yang berlaku diperingkat nasional mahupun global. Justeru, mahasiswa perlu memainkan peranan sama ada sebagai kuasa pendesak dalam merubah sesuatu ke arah lebih baik atau berperanan sebagai “problem solver” terhadap beberapa masalah yang berlaku.”

Beberapa Pelan Strategik yang telah digariskan diperingkat mahasiswa negeri Johor sepanjang bengkel ini berlangsung. Bengkel ini bertujuan untuk meluruskan semula halatuju gerakan mahasiswa Negeri Johor dan merencanakan strategi baru agar mahasiswa kembali menghayati prinsip sebenar dalam perjuangan gerakan mahasiswa yang tidak pernah putus sejak dahulu lagi.


Turut hadir dalam bengkel tersebut adalah Presiden PMIUTM sesi 09/10 Saudara Mohd Khairul Bin Abdullah Halim. Beliau juga menyambut baik saranan dan pandangan yang dilontarkan sepanjang bengkel ini berlangsung. Selain itu, beberapa orang wakil daripada Kelab Iqra UTHM dan rakan mahasiswa politeknik Johor baru juga hadir dan turut menyatakan kesedian serta sanggup memberi komitmen untuk bersama-sama dalam usaha memperkasakan semula Gerakan mahasiswa Negeri Johor.

Diharapkan langkah awal perancangan gerakan mahasiswa negeri Johor dalam agenda pemerkasaan ini dapat berjalan dengan baik dan sekaligus merakyatkan semula perjuangan mahasiswa di peringkat nasional mahupun global.

Bengkel Pemerkasaan Gerakan Mahasiswa IPT Negeri Johor
%d bloggers like this: