Kepimpinan adalah sejenis hubungan perilaku manusia, pengaruh, daya tindakan serta penghalangnya kearah menggapai matlamat yang tertentu dengan cara yang boleh menjamin kepatuhan, kepercayaan dan penghormatan. Pemimpin yang berkesan adalah pemimpin yang bersifat terbuka, menerima pandangan orang bawahan, sentiasa mendapatkan maklumat yang benar dan tepat bagi melaksanakan sesuatu tindakan, berkemahiran, bertanggungjawab dan sentiasa mewujudkan suasana yang selesa dalam organisasi.

              Kepimpinan dalam Islam merupakan satu pendekatan bagi merealisasikan segala tuntutan Allah S.W.T. yang termaktub dalam al-Quran dan ajaran baginda Rasulullah S.A.W. yang terdapat dalam hadis atau sunnahnya. Pelaksanaan kepimpinan Islam disifatkan sebagai antara perkara utama yang mesti dilakukan oleh setiap insan bergelar muslim, kerana tanpanya segala tuntutan daripada kedua-dua sumber syariat itu tidak akan terlaksana dengan sempurna. Hal ini bertepatan dengan firman Allah S.W.T. yang bermaksud,
“Dan Kami jadikan dari kamu ketua-ketua yang memimpin dengan perintah Kami, tatkala mereka telah sabar dan adalah mereka yakin kepada ayat-ayat Kami.”
               (As-Sajadah,32:24)
              Kepimpinan Rasulullah S.A.W. adalah satu model kepimpinan unggul yang mengintegrasikan segala ciri kepimpinan, antaranya kemantapan akidah, ketinggian ilmu pengetahuan dan daya fikir, kewibawaan akhlak, keupayaan fizikal, kemantapan kesabaran, kebijaksanaan berdiplomasi, dan keakraban kasih sayang. Kepimpinan Rasulullah S.A.W. ini diteladani oleh para khulafa ar-rasyidin yang berteraskan kebersihan jiwa, keikhlasan dan pengabdian sepenuhnya kepada Allah S.W.T.
Pemimpin haruslah dipilih bagi membentuk suatu organisasi. Pemilihan pemimpin adalah sangat penting untuk menentukan hala tuju orang yang berada dibawah pimpinannya. Hasil daripada pemilihan tersebut akan melahirkan suatu kepimpinan sama ada kepimpinan yang melaksanakan hukum-hukum syariat Islam atau sebaliknya. Rasulullah S.A.W. ada menegaskan berkaitan pemilihan pemimpin dalam satu hadis baginda dengan sanadnya yang Hasan,

 Daripada Abu Said dan Abu Hurairah yang maksudnya, “Apabila tiga orang keluar bermusafir, maka hendaklah mereka memilih salah seorang menjadi ketua (pemimpin).”
(Hadis riwayat Abu Daud)

              Kesimpulannya, jelaslah bahawa melantik kepimpinan adalah wajib, dan bagi seseorang yang mampu dan layak, adalah menjadi fardu kifayah untuknya menawarkan diri untuk mengisi tampuk kepimpinan. Maka sekiranya dia menjadi seorang pemimpin yang adil dan menjalankan tugasnya dengan amanah berlandaskan ajaran dan petunjuk daripada Allah S.W.T., maka dia akan mendapat perlindungan dari Allah S.W.T. pada hari di mana tiada perlindungan lain melainkan perlindungan Allah S.W.T. semata-mata.
MUTIARA KATA

“ Tanda kebodohan adalah menyia-nyiakan waktu, 
menangguh-nangguhkan taubat, 
memusuhi manusia, 
derhaka kepada kedua ibu-bapa, 
dan menyebarkan rahsia. “
-Dr ‘Aidh Abdullah al-Qarni

AKT: Kepimpinan Menurut Islam
%d bloggers like this: