SEPASANG MATA ?

Setiap mata yang tertutup belum bererti ia tidur, setiap mata yang terbuka belum bererti ia melihat. ======================= Manusia mempunyai sepasang mata untuk melihat, tetapi tidak mampu menggunakannya ke arah pengabdian Allah S.W.T . Manusia mempunyai sepasang mata yang mampu melihat