Konvokesyen dan Battle of the band

Konsert “Battle Of The Band” atau di indahkan sedikit namanya menjadi “7 Rythm of the Champion” telah memberikan kesempatan kepada pimpinan PMIUTM untuk bertemu dengan pihak pentadbiran bagi membincangkan isu ini yang sentiasa menjadi kontroversi setiap kali Konvokesyen. Mesyuarat tersebut